• Volonté
  người chí
  homme de volonté
  Appliquer son doigt sur ; appuyer du doigt sur
  Chí vào đầu
  appliquer son doigt sur la tête de quelquun
  Très ; extrêmement ; énormément
  Bạn chí thân
  ami très intime
  Người chí thông minh
  personne extrêmement intelligente
  Tôi chí ghét
  je le déteste extrêmement
  Jusquà
  Từ đầu chí cuối
  du commencement jusquà la fin

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X