• Produire.
  Dạ dày sản ra dịch vị
  l'estomac produit du suc gastrique.
  Puerpéral.
  Sốt sản
  fièvre puerpérale.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X