• Xem hát bội
  (ít dùng) se tourner contre; ne pas tenir
  Bội lời hứa
  ne pas tenir sa promesse
  Par surcro†t; en surplus
  Sản lượng lúa tăng bội
  le rendement du riz augmente par surcro†t
  (toán học) multiple

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X