• Élimé; râpé
  Vải bợt
  étoffe élimée
  Quần bợt
  pantalon râpé
  Déteint; décoloré
  Hàng dệt bợt màu
  tissu déteint
  Blafard; blême; pâle (en parlant du teint)
  bờn bợt
  (redoublement; sens atténué)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X