• Envelopper; recouvrir
  Bóng tối bao phủ thành phố
  les ténèbres enveloppent la ville
  Tuyết bao phủ mặt đất
  la neige recouvre le sol

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X