• Palais; résidence
  Phủ Chủ tịch
  palais du Président de la République
  (cũng như huyện) district (plus grand qu'un huyện)
  Tri phủ
  ông phủ
  le chef du district de Tu-son
  Couvrir; revêtir; tapisser
  Phủ tấm chăn lên giường
  couvrir un lit d'une couverture
  Phủ cỏ một lối đi
  revêtir de gazon une allée
  Rêu đã phủ kín dấu bước đi
  la mousse a tapissé les pas
  Couvrir; saillir; monter
  Mèo đực phủ mèo cái
  chat qui couvre la chatte
  Ngựa phủ cái
  cheval qui monte une jument
  cây phủ đất
  plante tapissante

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X