• Repartir; répliquer; rétorquer
    tài biến báo
    avoir le talent de répliquer ingénieusement

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X