• Incident; événement
  Biến cố quan trọng
  incident grave
  Biến cố lịch sử
  événément historique

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X