• Cupide; rapiat; d'une avarice sordide
    Một tên lái buôn biển lận
    un commer�ant cupide

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X