• Nom
  Chỉ biết tên
  conna†tre seulement de nom
  tên dưới bức thư
  mettre son nom au bas d'une lettre
  Tên phố
  nom d'une rue
  Anh ta tên Ba
  il porte le nom de Ba
  Le nommé
  Tên Ba
  le nommé Ba
  (nghĩa xấu) mot placé devant un nom désignant un individu peu respectable ou un mauvais individu
  Tên cướp
  un bandit
  Tên
  un prisonnier
  Flèche.
  Tên tẩm thuốc độc
  flèche empoisonnée
  bao đựng tên
  carquois

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X