• (từ cũ, nghĩa cũ, ít dùng) discriminer; discerner
    Biện biệt cái thực cái giả
    discriminer entre le vrai et le faux ; discerner le vrai du faux ; discerner le vrai d'avec le faux

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X