• Faire des préparatifs; préparer
  Biện một lễ
  préparer un cadeau (pour quelqu'un)
  Procurer, fournir
  Tên quan đòi biện cho một số tiền
  le mandarin exigeait qu'on lui procurât une somme d'argent

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X