• Justifier
    Hành vi đó không thể biện minh được
    cet acte ne pourrait être justifié

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X