• (ít dùng) vivre à part; vivre dans l'isolement
    Tìm nơi để biệt trú
    chercher un endroit pour vivre à part

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X