• Chercher ; rechercher.
  Tìm một người
  chercher une personne ;
  Tìm chân
  chercher la vérité ;
  Tìm nguyên nhân của một hiện tượng
  rechercher la cause d'un phénomène
  tìm mượn lược
  chercher midi à quatorze heures
  Vạch tìm sâu
  chercher la petite bête.
  Tìm cách
  ��chercher à ; s'ingénier à.
  Tìm cách hoàn thành một công việc
  ��s'ingénier à finir un travail.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X