• (thực vật học) larmille; larme-de-Job
  Jalousement; avec acharnement
  Của mình thì giữ bo bo
  garder jalousement ce qu'on a
  Opiniâtrement; avec obstination
  Bo bo giữ ý kiến của mình
  garder opiniâtrement ses idées
  bo bo bỏm bỏm
  (sens plus fort) bien jalousement; avec beaucoup d'acharnement

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X