• (động vật học) vessie
  Bong bóng
  vessie natatoire des poissons
  Bong bóng lợn
  vessie de cochon
  Bulle (d'air; de savon)
  Thổi bong bóng xà-phòng
  faire des bulles de savon (avec un chalumeau)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X