• Souffler.
  Gió thổi
  le vent souffle ;
  Thổi lửa
  souffler sur le feu ;
  Thổi ngọn nến
  souffler une bougie ;
  Thổi cái bong bóng
  souffler une vessie ;
  Thổi thuỷ tinh
  souffler le verre.
  Siffler.
  Còi đã thổi
  la sirène a sifflé.
  Jouer (d'un instrument à vent).
  Thổi sáo
  jouer de la fl‰te.
  Gonfler ; exagérer.
  Thổi thành tích lên
  exagérer ses exploits
  (địa phương) cuire du riz
  Thổi cơm
  ��cuire du riz.
  Fondre
  Thổi vàng
  ��fondre l'or.
  Lớn như thổi
  grandir très vite

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X