• Être obligé, malgré soi, de (faire quelque chose)
    Buộc lòng phải ra đi
    être obligé, malgré soi, de partir

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X