• Qui a la bouche pleine
    Miệng bung búng không nói được
    ayant la bouche pleine, on ne peut pas parler

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X