• (ít dùng) demander avec insistance
    cứ cài nhài đòi giá cao
    il demande avec insistance un prix plus élevé

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X