• Fixer; épingler; agrafer
  Cài danh thiếp vào cửa
  fixer une carte de visite sur la porte
  Cài một huy hiệu lên ve áo
  épingler un insigne sur le revers du veston
  Cài cổ áo
  agrafer le col de l'habit
  Poser secrètement; installer secrètement
  Cài mìn
  poser secrètement des mines
  Cài bẫy
  poser secrètement un piège
  Cài gián điệp trong thành phố
  installer secrètement des espions en ville
  cài cúc áo
  boutonner
  cài thắt lưng
  boucler sa ceinture
  cài then cửa
  verrouiller la porte
  thế cài răng lược
  (quân sự) positions imbriquées en chicane

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X