• Ratisser
  Lính địch càn quét cả vùng
  les troupes ennemies ratissent toute la région
  càn đi quét lại
  ratisser à maintes reprises
  cuộc càn quét
  opération de ratissage

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X