• Balayer
  Quét rác
  balayer les ordures
  Quét sạch quân thù
  balayer les ennemis
  Lửa đạn quét vào đồn địch
  tir qui balaie le poste ennemi
  Enduire; passer
  Quét vôi
  enduire d'un badigeon; badigeonner
  Quét sơn
  enduire de peinture; passer une couche de peinture; peindre

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X