• (động vật học) sole
    thờm bơn méo miệng chê trai lệch mồm
    (tục ngữ) taupe envers soi-même et lynx envers les autres

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X