• (luật học, pháp lý) récuser
    Cáo tị thẩm quyền một tòa án
    récuser la compétence d'un tribunal

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X