• (từ cũ, nghĩa cũ) haute table
  Sinh vừa tựa án thiu thiu Nguyễn Du
  appuyé sur la haute table, il venait de somnoler
  Cause; affaire
  Vụ án giết người
  cause criminelle
  Jugement; verdict
  án vắng mặt
  jugement par défaut
  án thẩm
  jugement en premier ressort
  Peine
  án tử hình
  peine de mort
  (sử học) nói tắt của án sát
  Bloquer; obstruer
  Một xe tải nằm án giữa đường
  la route est bloquée par un camion
  Immobiliser
  án quân lại chờ lệnh
  immobiliser les troupes, tout en attendant l'ordre
  án binh bất động
  bloquer les troupes sans bouger

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X