• (từ cũ, nghĩa cũ) faste et néfaste
    Chưa biết cát hung thế nào
    on ne sait si l'affaire sera faste ou néfaste

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X