• (động vật học) cigogne
  Détente; gâchette
  (thông tục) verge d'enfant
  (tiếng địa phương) timbre-poste
  Xem đàn cò
  (từ cũ, nghĩa cũ) commissaire de police
  đục nước béo
  pêcher en eau trouble

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X