• Gravide; pleine; enceinte
  Con ngựa chửa
  une jument gravide
  Con mèo chửa
  une chatte pleine
  Đàn chửa
  femme enceinte

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X