• Être enceinte; concevoir; être gravide; être pleine
  Chị ấy chửa
  elle est enceinte
  Người đàn ấy không thể chửa được nữa
  cette femme ne peut plus concevoir
  Mèo chửa
  chatte pleine
  Pas encore
  Chửa làm xong
  n'avoir pas encore achevé
  Chửa đến
  n'être pas encore venu
  Như chưa
  Anh hiểu chửa ?
  avez-vous compris ?
  Nguy hiểm chửa !
  comme c'est dangereux !
  sự chửa
  conception ; gestation ; grossesse
  sự chửa ngoài dạ con
  grossesse extra-utérine

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X