• Sympathie
  cảm tình với hàng xóm
  avoir de la sympathie pour les voisins; être sympathique aux voisins
  người cảm tình đảng
  sympathisant

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X