• (triết học) sensoriel; sensible
  Nhận thức cảm tính
  connaissance sensorielle
  Thế giới cảm tính
  monde sensible

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X