• Interdire d'une fa�on arbitraire; empêcher arbitrairement
    Cấm đoán việc hôn nhân của con gái
    empêcher arbitrairement le mariage de sa fille

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X