• Mettre une armée sur le pied de guerre; lever une armée
    Cất quân đi chống ngoại xâm
    mettre une armée sur le pied de guerre pour lutter contre les envahisseurs

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X