• Constituer; composer; former
  Cấu thành một hệ thống
  constituer un système
  Cấu thành một đội hợp xướng
  composer un choeur
  Cấu thành một đoàn xe
  former un convoi
  Constitution; composition
  Cấu thành tội phạm
  composition du délit

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X