• Pincer avec les ongles du pouce et de l'index
  cấu tôi vào đùi
  il me pince à la cuisse avec les ongles de son pouce et de son index
  Prendre une picée
  Cấu một miếng xôi
  prendre une picée de riz gluant
  Grappiller; écornifler
  Tiền để dành của mẹ bị mỗi đứa con cấu đi một ít
  les économies de la mère ont été grappillées par chacun de ses enfants

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X