• (y học) như cặp mạch
    cái cặp sốt
    (thông tục) thermomètre médical

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X