• (cũng nói hài cốt) ossements
  Ossature; fond; intrigue
  Forme
  Extrait concentré
  Consister
  Essentiellement; expressément
  (tiếng địa phương) couper; abattre
  (từ cũ, nghĩa cũ) femme médium
  một đồng một cốt với nhau
  du même acabit; chou vert et vert chou

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X