• Cow-boy
  (nghĩa xấu) voyou; chenapan
  Cải tạo bọn cao-bồi
  rééduquer les chenapans

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X