• Groupe
  Bọn trẻ con
  groupe d'enfants
  Đi thành bọn năm người
  aller par groupe de cinq
  (nghĩa xấu) bande; clique; coterie; gang; engeance
  Bọn kẻ cắp
  bande de voleurs

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X