• Hauteur; point élevé
  Địch chiếm một cao điểm
  l'ennemi a occupé une hauteur
  De pointe
  Giờ cao điểm
  heure de pointe

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X