• (thực vật học) kaoliang; sorgho de Chine
  Mets recherché
  cao lương vị
  mets recherchés et exquis; luxe de la table

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X