• (từ cũ, nghĩa cũ) haute montagne
    cao sơn lưu thuỷ
    beau site; paysage pittoresque (où l'on trouve de hautes montagnes et des eaux courantes)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X