• Se rassasier la vue
  Xem cho chán mắt
  regarder jusqu'à se rassasier la vue
  không chán mắt
  sans se lasser de voir ; couver les yeux

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X