• Diriger (un navire)
  Chèo chống con thuyền giữa cơn dông tố
  diriger une barque au milieu de l orage
  Se débrouiller; se tirer dembarras
  Khéo chèo chống
  habile à se débrouiller

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X