• (văn chương, từ cũ, nghĩa cũ) séjour des morts; lau-delà
    Ngậm cười nơi chín suối
    être satisfait dans lau-delà

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X