• Annoter et commenter
  Chú giải một bài văn
  annoter et commenter un texte
  (tôn giáo) gloser
  Chú giải Kinh thánh
  gloser la Bible
  Lời chú giải
  annotation commentée ; glose ; exégèse

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X