• Nous (quand on s'adresse à ses grands-parents, à son oncle, à sa tante, à une personne âgée)
    Chúng cháu còn trẻ người non dại
    nous sommes encore trop jeunes

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X