• Sérieusement
  Chăm chắm lo công việc
  s'occuper sérieusement de ses affaires
  Fixement
  Nhìn chăm chắm
  regarder fixement

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X